Obnovení výroby šátků BIKERSMODE - crowfunding kampaň

Podpořit - Obnovení výroby šátků BIKERSMODE

Oblíbenému českému výrobku s 30-ti letou tradicí hrozí zánik - bavlněné šátky BIKERSMODE můžeme s Vaší pomocí zachránit.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 000 Kč Balík výrobků pro VO partnery

Balík šátků a kšand pro naše současné VO partnery, nebo zájemce o spolupráci s námi, případně jako jednorázový nákup pro kohokoli (motivy najdete na www.bikersmode.cz). Obsah balíku vytvoříme podle individuální dohody s jednotlivými zájemci. Ceny jednotlivých položek v balíku budou odpovídat VO cenám před zdražením kšand a úpravě cen šátků. Podle podílů jednotlivých položek budeme kšandy odesílat postupně po ukončení projektu a šátky na jaře 2021.

Počet dostupných odměn: 5/5