Obnova morového sloupu Sv. Tekly - crowfunding kampaň

Obnova morového sloupu Sv. Tekly

Záměr obnovy morového barokního sloupu sv. Tekly na Dobříši

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Občas někdy, někde, někoho napadne při prohlížení starých fotografií, proč už na místě které zná nestojí to, či ono. Kam a proč to zmizelo? Nebylo by hezké tu stavbu vrátit do tváře krajiny? Boží muka, či kapličky tvořily a tvoří jistou paměť místa. 

(Boží muka u nedalé obce Pičín)

Okrašlovacího spolku města Dobříše, dlouhodobě usiluje o obnovu takové místa. Jednalo se původně o morový sloup, snad z konce 17. stol. a nebo kolem r. 1721. Situovaného při silnici na obec Rybníky, který  překážel výstavbě nové komunikace a byl úmyslně zničen po r. 1955. Proto ani není možné obnovit stavbu na původním místě. 

(Předpokládaná vizualizace možné podoby obnoveného morového sloupu)

 Jako nejbližší vhodné místo pro obnovu sloupu se jeví travnatý pás podél ulice V Lipkách směrem k zástavbě u křižovatky s ul. Bedřicha Smetany  ve vzdálenosti min. 15 m od ulice Bedřicha Smetany, aby neovlivňoval rozhledové poměry na křižovatce. Pozemek p.č. 348/4 v k.ú. Dobříš je ve vlastnictví města, které z realizací nebrání. 

Předpokládalo se, že část materiálu a prací, bude zajištěna z darů občanů města. Samozřejmě se počítá s nasazením sil členů Okrašlovacího spolku města Dobříše.

Vznik morového barokního sloupu je datován nejčastěji do let 1720 až 1722, ale je možné, že stavba mohla být mnohem starší. Mělo se snad jednat o připomínku morové epidemie z let 1714 až 1716 a nebo z 80let 17. stol. Dobříšský morový sloup byl v Čechách vcelku unikátní, protože mnohem více vznikaly jako připomínky moru spíše ty podobné Mariánským sloupům. Dobříšský barokní sloup měl okrasnou barokní omítku a celkově byl jako boží muka chráněn masivní stříškou. Těsně pod vrcholem visel obraz, na kterém byla zpodobněná sv. Tekla. Je zajímavé, že obraz se asi tak jednou za 20 let měnil a byl nahrazený jiným. Záměrem Okrašlovacího spolku zřejmě nebude postavit sloup v plné velikosti, ale rozhodně bychom se tomu, pokud se vybere dost, nebránili.  

Obnovený morový sloup by se mohl stát i mementem a připomínkou současné novodobé morové epidemie, která neřeší či je někdo mladý a nebo starý, bohatý a nebo chudý. Bere všem to nejcenější. 

(Zrealizovaná obnova kříže u sv. Rocha z r. 2009)

Co si o tomto projektu myslíte?