Občanská demokracie - crowfunding kampaň

Podpořit - Občanská demokracie

Kniha o revolučním volebním systému, který zajišťuje, že je u moci vždy ta vláda, která má aktuálně nejvyšší podporu občanů.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Bonusový materiál

K jednomu výtisku domů dostanete ještě samostatně vytištěné útržky textů, které byly z konečné podoby knihy vyškrtnuty.
S jejím tématem úzce souvisí, ale odbíhají od hlavní myšlenkové linie.

Počet dostupných odměn: 149/150