Nový kulturní prostor Nazdar! - crowfunding kampaň

Podpořit - Nový kulturní prostor Nazdar!

Pomozte nám vybudovat nový kulturní prostor Nazdar! v historické budově jablonecké sokolovny.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Největší žampión z Kočí v Chotči

Díky podpoře festivalu Kočí v Chotči máte jedinečnou možnost získat masku největšího žampióna, která byla vyráběná na míru pro Jiřího Vydru! S osobním předáním od pana kastelána dle dohody.

Počet dostupných odměn: 1/1