Nový domov pro staré mašinky - crowfunding kampaň

Podpořit - Nový domov pro staré mašinky

Střecha nad hlavou pro historické úzkokolejné parní a motorové lokomotivy a vagónky aneb nová vozovna neboli depo ve Zbýšově u Rosic

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

350 Kč ... mezi cihly maltu...

Za tuto částku dostanete od nás děkovný email s certifikátem, PDF dokument k vytištění s originální vystřihovánkou nové vozovny v měřítku 1:87 (H0) , 5 vystřihovánek našich mašinek v měřítku 1:32 k vytištění a elektronickou sadu originálních fotolitografií.

Počet odměn není omezen