Nový domov pro staré mašinky - crowfunding kampaň

Podpořit - Nový domov pro staré mašinky

Střecha nad hlavou pro historické úzkokolejné parní a motorové lokomotivy a vagónky aneb nová vozovna neboli depo ve Zbýšově u Rosic

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

25 000 Kč Na trať s jídelním vozem

Bude pro vás vypraven zvláštní vlak s parní lokomotivou kde v soupravě bude řazen i speciální jídelní vůz a ve vlaku bude podáváno stylové občerstvení. Zažijete vy a vaši přátelé nevšední zážitek . Každý účastník této jízdy obdrží pamětní kartonovou jízdenku a pamětní placku. Čas jízdy cca 2 hodiny

Počet dostupných odměn: 3/3