Nový domov pro staré mašinky - crowfunding kampaň

Podpořit - Nový domov pro staré mašinky

Střecha nad hlavou pro historické úzkokolejné parní a motorové lokomotivy a vagónky aneb nová vozovna neboli depo ve Zbýšově u Rosic

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

18 000 Kč ... výjezd z depa.

S párou na trať. Zažijte na chvíli návrat do století páry. Vypravíme pro Vás a vaše hosty speciální parní vlak s vagóny dle vašeho výběru. Může mít buďto osobní vlak jen tak na svezení a nebo nákladní vlak který si cestou můžete natáčet a fotografovat. Každý účastník této jízdy obdrží pamětní kartonovou jízdenku a pamětní placku. Zájemci se po domluvě mohou zúčastnit i přípravy lokomotivy jako je zatápění mazání a pod.
Čas jízdy cca 2-3 hodiny

Počet dostupných odměn: 4/5