Nový domov pro staré mašinky - crowfunding kampaň

Podpořit - Nový domov pro staré mašinky

Střecha nad hlavou pro historické úzkokolejné parní a motorové lokomotivy a vagónky aneb nová vozovna neboli depo ve Zbýšově u Rosic

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

8 000 Kč ... střecha....

Za poskytnutí této částky vám uspořádáme zážitkovou cestu. Vypravíme pro Vás a vaše přátele speciální vlak s motorovou lokomotivou v termínu který si zvolíte vy. A můžete si zvolit i jaký vlak lokomotiva potáhne. Může být osobní pro svezení vás a vašich přátel a nebo to může být vlak nákladní, který potěší oko každého železničního nadšence. Samozřejmostí jsou foto-zastávky pro pořízení fotografií . Každý účastník této jízdy obdrží pamětní kartonovou jízdenku a pamětní placku.

Počet dostupných odměn: 18/20