Nový domov pro staré mašinky - crowfunding kampaň

Podpořit - Nový domov pro staré mašinky

Střecha nad hlavou pro historické úzkokolejné parní a motorové lokomotivy a vagónky aneb nová vozovna neboli depo ve Zbýšově u Rosic

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 500 Kč ...stěny...

Pokud nám věnujete tuhla částku uspořádáme pro vás komentovanou prohlídku našich sbírek s ukázkou jízdy motorových lokomotiv po stanici Zbýšov-Důl Jindřich s možností svezení se v lokomotivě. Každý účastník obdrží tištěný katalog exponátů a nástěnný kalendář na rok 2022.

Počet dostupných odměn: 15/20