Nový domov pro staré mašinky - crowfunding kampaň

Podpořit - Nový domov pro staré mašinky

Střecha nad hlavou pro historické úzkokolejné parní a motorové lokomotivy a vagónky aneb nová vozovna neboli depo ve Zbýšově u Rosic

Technika
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 500 Kč ...ocelové sloupy... aneb celodenní zážitek

Při zaplacení této čásky dostanete mimo vystřihovánek i certifikátem na volnou celodenní jízdenku pro vás a vaši rodinu se vstupenkou do muzea průmyslových železnic na komentovanou prohlídku. Každý účastník komentované prohlídky obdrží tištěný dvaceti sedmi stránkový katalog exponátů.

Počet odměn není omezen