Nová výprava Whiskyho cestovateľského kina. - crowfunding kampaň

Startéři - Nová výprava Whiskyho cestovateľského kina.

Keďže počas pandémie nemôžu prebiehať live predstavenia WCK, ktoré podporovali predchádzajúce výpravy, hľadáme alternatívny spôsob ako ich uskutočniť.

Ostatní