Startovač - financování projektů

NOSEK DESIGN - crowfunding kampaň

Podpořit - NOSEK DESIGN

Pomozte nám při cestě za vysněným designovým studiem. Tvoříme designové dekorace, které chceme sdílet se světem a vytvořit tak značku, která přetrvá.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 000 Kč Jeden obraz vládne všem

Speciální odměna pro startéra, který se stane ultimátním sponzorem projektu. Osobně navrhnu abstraktní plastiku s designovými prvky mého uměleckého směru za použití všech dostupných technologií a ruční práce. Všechna data budou následně po realizaci zlikvidována, aby nedošlo k duplicitě díla.

Počet dostupných odměn: 1/1