NINA - crowfunding kampaň

Startéři - NINA

Krátky animovaný film od Ové Pictures o tom, že prekonať strach nebude ľahké. Bude to ťažké.

Film & Video