Startovač - financování projektů

New Dawn/Nový úsvit  súboru EnsembleSpectrum - crowfunding kampaň

Startéři - New Dawn/Nový úsvit súboru EnsembleSpectrum

Sme EnsembleSpectrum, komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia.

Hudba