Startovač - financování projektů

New Dawn/Nový úsvit  súboru EnsembleSpectrum - crowfunding kampaň

Podpořit - New Dawn/Nový úsvit súboru EnsembleSpectrum

Sme EnsembleSpectrum, komorný súbor špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

13 EUR CD s podpismi + zvečnené poďakovanie

Ako mecenášovi vám prislúcha čestné miesto na našom CD. Vaše meno bude navždy zvečnené v našom booklete.

Plus vám radi doručíme nové CD s podpismi na vašu adresu, alebo si ho môžte vyzdvihnúť na niektorom z našich koncertov.

Počet dostupných odměn: 32/40