Startovač - financování projektů

NESPAVOST - STUDENTSKÝ FILM - crowfunding kampaň

Podpořit - NESPAVOST - STUDENTSKÝ FILM

Podpořte nás na cestě ke kvalitnímu krátkému filmu, který nám pomůže dokončit studium Multimédií a zahájit festival Multifest.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

450 Kč Dobrý rádce

Fandím vám, chci vidět hrubou verzi a mít možnost ovlivnit finál. Vyberte mi za to prosím nějakou odměnu vy, já se nemůžu rozhodnout.

► pozvánka na týmové promítání hrubé verze v Praze
► štábem vybraná odměna

Počet dostupných odměn: 1/10