Startovač - financování projektů

Neobaleno - bezobalový obchod na Praze 13 - crowfunding kampaň

Podpořit - Neobaleno - bezobalový obchod na Praze 13

Jsme jeden z největších obchodů svého druhu v ČR. Pomozte nám prosím postavit se na nohy, zlepšovat se a šířit dále myšlenku redukce odpadu.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

250 Kč Sladká odměna

Přijďte si vychutnat šálek výborné kávy od BirdSong a k tomu něco k zakousnutí (jeden kousek zákusku či quiche dle výběru).
Tuto odměnu bude možné čerpat ihned po skončení kampaně, ale aby se na všechny dostalo, budeme vždy nejpozději tři dny předem přijímat rezervace.

Počet odměn není omezen