Naučíme lidi z hor veslovat - crowfunding kampaň

Podpořit - Naučíme lidi z hor veslovat

Vybudováním zázemí pro krásný veslařský sport chceme na přehradě Slezská Harta, umožnit všem využít vodu této krásné přehrady pro volnočasové aktivity

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

20 000 Kč Rekreace - pro dva na Marině u Sl. Harty

Rekreace – u přehrady Slezská Harta na týden pro 2 osoby. www.marinaharta.cz
Ubytování v krásném prostředí v čisté podhorské krajině Nízkého Jeseníku, u přehrady Slezská Harta. Nutnost rezervece termínu na tel.: 737 367 161. Možnost posedět u ohně, opékat buřtíky. Mnoho tras na pěší i cyklo výlety. Zprostředkujeme vám vyhlídkovou plavbu po přehradě na elektro lodi „Harta“ ta je v ceně.

Počet dostupných odměn: 2/2