Naučíme lidi z hor veslovat - crowfunding kampaň

Podpořit - Naučíme lidi z hor veslovat

Vybudováním zázemí pro krásný veslařský sport chceme na přehradě Slezská Harta, umožnit všem využít vodu této krásné přehrady pro volnočasové aktivity

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

7 000 Kč Projížďka plachetnicí pro 6-9 lidi po Sl. Hartě

Tříhodinová vyhlídková plavba plachetnicí po přehradě Slezská Harta pro 6-člennou skupinu, se zkušeným kapitánem, v předem dojednaném termínu, tel:737 367 161. Během plachtění je možnost koupání a opékání buřtíků na břehu Slezké Harty. Termín realizace je srpen 2021.

Počet dostupných odměn: 4/4