Naučíme lidi z hor veslovat - crowfunding kampaň

Podpořit - Naučíme lidi z hor veslovat

Vybudováním zázemí pro krásný veslařský sport chceme na přehradě Slezská Harta, umožnit všem využít vodu této krásné přehrady pro volnočasové aktivity

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 200 Kč Volná vstupenka - Park Mirakulum u Milovic

2x volná vstupenka na Park Mirakulum u Milovic. . Park nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků (Lesní město, kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky, Vodní svět ad.)

Počet dostupných odměn: 5/5