Naučíme lidi z hor veslovat - crowfunding kampaň

Podpořit - Naučíme lidi z hor veslovat

Vybudováním zázemí pro krásný veslařský sport chceme na přehradě Slezská Harta, umožnit všem využít vodu této krásné přehrady pro volnočasové aktivity

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Knížka Slezská Harta, Yachting

Knížka Slezská Harta, Průvodce Yachtingu nejen pro jachtaře.
Provede vás po okolí přehrady při pěším i cyklo výletě. Pro zájemce můžeme domluvit i zapůjčení plachetnice k plachtění po přehradě.
Volejte 737 367 161

Počet odměn není omezen