Startovač - financování projektů

Narcis Půlpán: Ostře sledované vlasy - crowfunding kampaň

Startéři - Narcis Půlpán: Ostře sledované vlasy

Druhá sbírka básní Narcise Půlpána přináší 26 nových básní a 27 fotografií od Michala Moučky.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.