NAPŮL ŽENA - crowfunding kampaň

NAPŮL ŽENA

Odkryto v překladu – kniha, která vám ukáže Indii zevnitř

Knihy
NAPŮL ŽENA

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Podpořte s námi vydání překladu knihy Napůl žena od jednoho z nejzajímavějších indických autorů současnosti - Perumála Murugana. Přestože si jde vlastní cestou, mimo aktuální světové trendy, jeho kniha o společenských stigmatech i tiché intimitě manželského páru oslovuje čtenáře po celém světě. V překladech vyšla už ve Francii, v Německu nebo USA. Svým románem Mádorubágan/Napůl žena vyvolal prudké reakce uvnitř vlastní komunity i mezi hinduistickými nacionalisty.

Jako skupina absolventů indologie věříme, že k pochopení východních kultur a jejich společenských odlišností je autentická tvorba podstatná. V práci Perumála Murugana jsme „pravé orientální zboží“ našli. Překladem knihy přímo z mateřského jazyka spisovatele – tamilštiny – chceme přispět k porozumění země, která je na první pohled tak daleko, ale v lecčems i neskutečně blízko.

Pro spolupráci na vydání knihy jsme si vybrali nakladatelství Verzone, které je nám sympatické nejen zaměřením na nekomerční asijskou literaturu, ale i pěkným zpracováním vydávaných titulů.

Román zasazený do blíže neurčené minulosti vypráví příběh Káliho a Ponny, kteří se roky marně pokoušejí přivést na svět potomka. Rodina i okolí dává vinu především Ponně, která se proto propadá do stále hlubší psychické krize. Nesplnila totiž základní povinnost (indické) ženy. Má strach, aby ji Káli neopustil a neoženil se znovu, jak mu radí okolí. Bez úspěchu zkouší všechno možné, od různých lektvarů až po poutě na posvátná místa, kam ji Káli s láskou doprovází. V obou ovšem postupně klíčí nová myšlenka. Je to Ponna, kdo nemůže mít děti?

Říká se, že během posledního dne náboženského svátku božstva Ardhanáríšvary padají některá společenská tabu a dávná tradice nechává volnost nemanželskému spojení ženy s jakýmkoliv mužem, který se na posvátné hoře po jedinou noc stává bohem…

Autor Perumál Murugan (*1966) patří k nejvýznamnějším tamilským spisovatelům současnosti. Proslul zejména svými romány, ale publikoval také povídky, eseje a básně. Sedm z jeho románů bylo přeloženo do angličtiny, ten nejslavnější – Napůl žena (v originále Mádorubágan) – už do deseti jazyků. Vyvolal však značné pobouření komunity gaundarů, ze které sám autor pochází. Po nátlaku z jejich strany a ze strany některých hinduistických pravicových organizací byl Perumál Murugan donucen přestat tvořit, knihu z prodeje stáhnout, a dokonce opustit svůj domov. V soudním procesu v roce 2016 byl však tento nátlak shledán jako nepřiměřený útok na svobodu slova, Perumál se vrátil do svého rodného kraje a opět začal psát. Ve své tvorbě se často věnuje vztahům mezi jednotlivými kastami, ale i dalším pro jižní Indii specifickým tématům.

Překladatel Pavel Hons (*1977) vystudoval indologii na FF UK, od roku 2008 pracuje v Orientálním ústavu Akademie věd. Zabývá se tamilštinou, tamilskou literaturou, problematikou kasty, zejména pak kastami nejnižšími a jejich snahami o emancipaci. Z tamilštiny přeložil několik krátkých povídek publikovaných časopisecky, je spoluautorem antologie hindské a tamilské dalitské literatury Když němí promluví… (s Dagmar Markovou, 2012) a autorem publikace Kasta, a basta! Pohledy na kastovní systém, tentokrát převážně zdola (2019). Ke svému překladu románu Napůl žena připravil pro českého čtenáře obsáhlý doslov a užitečný slovníček pojmů.

Alžběta Dvořáková (*1971) vystudovala bohemistiku na FF UK, píše, překládá z angličtiny a učí v jazykové škole. Odborný překlad Pavla Honse převyprávěla do současné češtiny.

Jan Dvořák (*1970) vystudoval indologii na FF UK. Překládá a tlumočí z angličtiny a tamilštiny. Překlad lektoroval.

Jeden rok se všechno pokazilo. To taky orali společně, poslední pole patřilo Tangavélovi. Pět dní ani nekáplo a hlína zasychala. Utěšovali se, že v hloubce se vlhkost ještě drží a semena jim vzklíčí. Toho dne nabírala osivo Ponna. Původně měla chodit za pluhem, ale Tangavélovu ženu Karuváčči strašně rozbolely nohy. Chodit za pluhem nebývá tak únavné, zato při doplňování osiva se člověk naběhá. Mívají ho ve velkých koších na okraji pole. Musíte si tam nabrat do košíčku a čekat, až na vás lidi u pluhu zamávají nebo zavolají. Kdyby jim osivo někde došlo, zastavilo by se všech pět pluhů! Tuhle náročnou práci dělala Ponna celý den. Naběhala se, že nohy už ani necítila. Večer si na ně ohřála hrnec vody, polévala je a masírovala. Až pak dokázala usnout. A jaká byla její odměna?

Další rok už Káliho na setí nepřizvali. Pracoval na svém poli sám a Ponna mu pomáhala. Nevěděli proč, dokud se nedoslechli, že se loni Tangavélovi neujala podzemnice. Rostlinky vzešly řídce a měly málo plodů. „Koše vám podávala neplodná! Jak by asi mohly vyklíčit semena, co jí prošly rukama?“ pronesl prý někdo.

Nikdy se nedozvěděli, kdo to byl. Ani jestli to řekl muž, nebo žena. Všichni to sváděli na ostatní. Jasno si Ponna s Kálim udělali v jediném – každý s tím souhlasí. Kdykoli její otec nebo starší bratr seli, podávala jim koše s osivem. Nic, na co sáhla, žádné újmy nikdy nedošlo. I po svatbě pomáhala Kálimu sít, další lidi si k tomu zvali jenom vzácně. A stalo se snad někdy něco se semeny?

Ponna si to pak s Tangavélovou ženou vyřídila: „Pořád jsi skuhrala, že tě bolej nohy! Proto jsem šla nabírat! Myslíš, že mě baví otročit na vašem poli? Možná jsem neplodná, ale nic z toho, čeho jsem se dotkla, zatím neuschlo. Všechny kytky a keře, který jsem zasadila, pěkně rostou! I strom roste a plodí. Z telete, co jsem přivedla, je dojnice, má vlastní telata, z vajec, který jsem strčila pod slepici, se vyklubaly krásný kuřata. Nic, co mi prošlo rukama, nezaniklo! Když zaseješ do suchýho, pak se tohle stane. Jak by vám asi mohlo něco vyrůst na poli, který pokropíte akorát, když se tam s mužem běžíte vyčurat?“

Následující rok Ponna odmítala vyjít i na vlastní pozemky, ale Káli ji nakonec přemluvil a vzal s sebou. Od té doby orali a seli vždycky sami. (ukázka z knihy)

Termín vydání: srpen / září 2019

Formát: 120 x 195 mm

Počet stran: 160

Grafika: obálka Anežka Rozehnalová, sazba studio Lacerta

 

odměnový balíček knih Asie pro celou rodinu

(soubor titulů vydaných nakladatelstvím Verzone)

 

Co si o tomto projektu myslíte?