Startovač - financování projektů

Strunovrat | Na křídlech... - crowfunding kampaň

Podpořit - Strunovrat | Na křídlech...

I Ty nám můžeš pomoci k tomu, abychom mohli v červnu pokřtít naše druhé album Na křídlech... Všem za podporu DĚKUJEME!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč CD Na křídlech... a rodinná vstupenka na festival

Obdržíte CD Na křídlech... s podpisy členů skupiny, a vstupenky pro celou rodinu ( 2 dospělí + 2 děti) na festival Slatiňanský vrabčák ( 16.11.2019, Slatiňany)

Počet dostupných odměn: 49/50