nahrávka CD Čekanky - crowfunding kampaň

nahrávka CD Čekanky

Kapela P. Olivy - Oslovujeme všechny příznivce folklórní hudby a hudby Leoše Janáčka s žádostí a prosbou o finanční podporu pro nahrání a výrobu CD.

Hudba
nahrávka CD Čekanky

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Čekanky - to je pracovní název nahrávky. Čekanka je pěkná a nenápadná polní rostlina s jemnými modrými květy. Je skromná, neokázalá, nevnucuje se. Přežívá všechny strázně a násilnosti nejen počasí, ale i lidí, jejich ostrých a hlučných sekaček, odolává chemii, těžké mechanizaci, asfaltu a dalším lidským necitlivostem.

P7180085 – kopie.png

Nadčasová a nezničitelná jsou i nenápadná dílka L. Janáčka, která, i přes konkurenci  velkých a atraktivních kompozic, jsou stále předmětem našeho zájmu a emotivního vnímání. Dramaturgická představa je ovlivněna volnou, poetizující a symbolickou paralelou mezi prostou polní květinou a útlými skladbami L. Janáčka, intimními drobnostmi, které právě pro svoji skromnost a nenápadnou upřímnost, citlivost a něhu neupadly v konkurenci s jalovými atrakcemi dnešní doby do opomíjení a nezájmu.

PA050006 – kopie.png

Hudební celek je tvořen dvěma dramaturgicky rovnocennými částmi.

    První, instrumentální část nahrávky, obsahuje šest skladeb z cyklu Po zarostlém chodníčku, a to v transkribci pro jeden, dva a tři cimbály. Autorem těchto transkribcí a úprav je Petr Oliva, interpretovat je budou posluchačky brněnské konzervatoře ze třídy Dalibora Štrunce.

1.   Po zarostlém chodníčku
2.   Dobrou noc!
3.   Frýdecká Panna Maria
4.   Sýček neodletěl
5.   V pláči
6.   Naše večery

    Důvodem k realizaci těchto skladeb v proměně pro cimbál je názor, který kdysi presentoval pan Kundera, či Morávek, Páleníček, nebo možná někdo úplně jiný. Podle něho měl snad L. Janáček při komponování těchto klavírních drobností vědomou či podvědomou představu „impresionistického“ efektu zvuku cimbálu. Rádi bychom takovou proměnu konfrontovali s originálem.

    Druhá, zpívaná část čerpá z Janáčkovy sbírky folklórních písniček Moravská lidová poesie v písních (ta obsahuje celkem 53 písní), k nimž Janáček napsal klavírní doprovod.

    Z tohoto souboru je vybrána sada písniček, které jsou volně a svobodně - pochopitelně po pokorném analyzování Janáčkova klavírního doprovodu - instrumentovány, resp. aranžovány pro komorní soubor. Jeho jádrem je klasický smyčcový kvartet - 1. a 2. housle, viola a violoncello. Tato základní sestava je pak doplněna o cimbál, kontrabas, flétnu příčnou a sopraninovou, hoboj, klarinet a skromné perkuse. Autorem hudebního zpracování je Petr Oliva.

1.     Před našima okny (č. 13)   +  Hrdélenko moje (č. 36) 
2.     U Dunaja, u Prešpurka (č. 43)
3.     Šla děvečka (č. 5)   
4.     Toto je ten chodníček (č. 22)
5.     Chodila po roli (č. 7)   + Fuč větříčku (č. 12) 
6.     Na trávníčku  (č. 47)  
7.     Okolo Hradišča (č. 15)

    Pěveckými interprety jsou sólisté Janáčkovy opery v Brně Markéta Reichelová a Roman Hoza, dále pak Daniela Magálová. Doprovází je studiová kapela pod vedením P. Olivy.

 

Proč nás podpořit?

     Zejména akustické nástroje a barevnost aranžmá si vychutnáte na CD jen tehdy, budou-li všechny nástroje a pěvecké party nejen že natočeny vynikajícími interprety, ale také v co možná nejvyšší možné kvalitě. Ta je dána dokonalostí zvukového zařízení a schopnostmi zvukového mistra a režiséra. Šetřit na  těchto věcech se nevyplácí. Poslechový zážitek je pak často pestřejší a působivější než přímé a bezprostřední, tedy živé vystoupení.
    Je zřejmé, že nejen samotné natočení zvukového záznamu, ale i míchání a finalizace snímků, grafické zpracování a tisk bookletu, vlastní výroba CD atd. představují nemalou finanční náročnost. Proto jsme se rozhodli oslovit vás a požádat vás o pomoc.  Za vaši podporu pak každému z vás jedno nové a podepsané CD a řadu zajímavých a užitečných dárků - podle seznamu odměn - zašleme přímo k vám domů.

zpev.png

zpev 2.png

zpev 3.png

zpev 4.png

zpev 5.png

zpev 6.png

Poznámka

V případě výraznějšího finančního přispění - mecenáš, hlavní sponzor - bude pro dohodu o odměně operativnější osobní kontakt na adrese: oliva2@centrum.cz, abychom si dohodli její výběr, rozsah, příp. jejich kombinaci z následijících možností:

-     adekvátní počet nových CD, nebo i zpěvníků (mohou se dobře uplatnit jako dárek pro domácí i   zahraniční obchodní partnery, příp. i jako dárek pro zaměstnance)

-     tisk firemního loga na obal

-     velmi hodnotný výtvarný artefakt - grafika, pastelový obraz renomovaných autorů (+ znalecký posudek)- s možností osobního výběru z foto nabídky zaslané autorem projektu.

Všem spřízněným duším děkujeme!

Co si o tomto projektu myslíte?