Startovač - financování projektů

Nádraží Náměšť na Hané - crowfunding kampaň

Podpořit - Nádraží Náměšť na Hané

Spolek Nádraží Náměšť odkoupí budovu náměšťského nádraží a vybuduje v ní kavárnu, muzeum, půjčovnu kol a kulturní centrum.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč Konduktér

Informační email + zápis jména na otočný jízdní řád + certifikát dárce + pohlednice + placka a 4 vstupenky do našeho muzea. Den v Náměšti, prohlédnete si nádraží, zámek a středověký hrad v Náměšti. Dozvíte se spoustu zajímavostí z historie městečka Náměšť na Hané.

Počet dostupných odměn: 98/100