Nádraží Náměšť na Hané - crowfunding kampaň

Nádraží Náměšť na Hané

Spolek Nádraží Náměšť odkoupí budovu náměšťského nádraží a vybuduje v ní kavárnu, muzeum, půjčovnu kol a kulturní centrum.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Podařilo se nám zabránit demolici budovy náměšťského nádraží. Chystáme budově vrátit život, vybudovat v něm kavárnu, muzeum, půjčovnu kol a kulturní centrum kam se budou návštěvníci rádi vracet.

Potřebujeme tak základ toho abychom mohli budovu odkoupit a opravit. Požadovaná suma bude stačit na odkup a drobné opravy. Vše co bude navíc bude použito na opravy větší.

Stanovená data odměn jsou nejpozdější kdy odměny obdržíte, vše bude záležet na postupu prací a otevření budovy, předpokládáme že odměny budou dříve.

Jak to začalo:

Je 25. února 1883 a na nádraží v Náměšti čeká spoustu zájemců na svezení prvním vlakem, který má za krátkou dobu přijet k novotou zářící staniční budově. Pro vesnice, jež leží na západ od Olomouce, to v té chvíli musela být revoluční událost. Vlak jim cestu do Olomouce zkrátil na hodinu a pár minut, a to několikrát denně v obou směrech. 

Co na tom, že si v tento den nějaký vtipálek vystřelil z cestujících ve stanici Příkazy. Nakukal jim, že se za první jízdu nic neplatí, jaké pak pro ně bylo překvapení, když v Čelechovicích, kde končila dráha, po nich bylo žádáno jízdné.

Proč se tímto směrem vlastně vlak vydal? Odpovědět na tuto otázku je jednoduché. Stalo se to díky zákonu o výstavbě místních drah z roku 1880, kdy byla stavba drah ulehčena. Zaktivizovala se tedy po tomto roce stavba místních drah, a to jak společnostmi staršími, tak nově vzniklými. Mezi těmi novějšími byla i Rakouská společnost místních drah, která vznikla v roce 1880 a věnovala se stavbě místních drah na území Čech a Moravy. 

Tato společnost také projevila zájem o stavbu  a provoz trati z Olomouce do Čelechovic. Trať měla spojovat cukrovary v Holici, Hejčíně, Drahanovicích a sladovnu v Příkazích se železnicí v Olomouci.

Začátkem roku 1881 byla podána žádost a v květnu bylo uděleno povolení k zahájení předběžných prací.

1. srpna 1881 společnost obdržela koncesi a hned začaly vyměřovací práce. Koncem března následujícího roku se započalo se stavbou samotné trati, a to nejdříve u Náměště a u Drahanovic. Počátkem prosince 1882 byla dráha hotová a v témže měsíci byl zahájen neoficiální nákladní provoz. 

Trať Olomouc - Čelechovice (dnes rozdělena na úsek Olomouce - Senice na Hané/Drahanovice a Červenka - Prostějov) je stále v provozu a slouží jak místním při dopravě do Olomouce a zpět, tak turistům.

Stanice Náměšť vznikla na kraji městyse, rok výstavby budovy je totožný s výstavbou trati. V roce 1898 je kolejiště ve stanici rozšířeno a  prodlouženo. Náměšťská stanice byla již od počátku významnou stanicí, kromě samotné budovy a později 4 kolejí byla ve stanici vodárna, silniční váha, slepá kolej a mnoho zaměstnanců.

                         

V roce 1936 je v Náměšti zřízen traťmistrovský okrsek.

V 70. letech 20. století byla k budově náměšťského nádraží přistavena větší čekárna pro návštěvníky Hanáckých slavností. 

Právě tato přístavba byla spouštějícím impulsem pro záchranu nádraží. Na počátku roku 2017 se rozhodl vlastník budovy (SŽDC) přístavbu pro její špatný technický stav demolovat. Toho si všiml iniciátor záchrany nádraží, když jel kolem ke svým příbuzným, obrátil se tak na majitele budovy s dotazem, co se bude dít se zbytkem stanice.

Po obdržené informaci, že pokud se nenajde zájemce, půjde budova k zemi, založil facebookovou stránku Zachraňme nádraží v Náměšti, následně se začala ozývat různá média a tak se zrodil plán, co s nádražní budovou dál. Následovala reportáž České televize, Českého rozhlasu Olomouc.

Po 2. letech různých jednání bylo stále nádraží určeno k demolici, krátce po založení spolku Nádraží Náměšť se situace změnila. Z demolice v březnu 2019 sešlo a budova bude nabídnuta ve veřejné soutěži k prodeji.

Spolek Nádraží Náměšť z. s. má aktuálně 16 členů z Náměště na Hané a okolí.

Jaký je náš cíl?

Spolek Nádraží Náměšť chce odkoupit budovu nádraží. Pokud se odkup budovy zrealizuje, plánujeme zahájit základní rekonstrukce, abychom zamezili dalšímu chátrání, střecha je naštěstí ve stavu, kdy do budovy prozatím neprší, jsou však vytlučena některá okna. Na dobu, než se budova zpřístupní veřejnosti, máme domluveného nájemce skladu. 

Po základní opravě, připojení k energiím a zabezpečení se začne s vytvářením našich cílů.

V přízemí budovy, kde byla dopravní kancelář a čekárna, vznikne stylová nádražní kavárna a informační centrum pro návštěvníky Náměště a nádraží. Zadní místnost bude sloužit jako zázemí kavárny a  infocentra.

                                                

                                             

                   

 

V patře bude začínat expozice historie trati Olomouc - Čelechovice, Senice na Hané - Červenka a nerealizovaných tratí Příkazy - Litovel, Příkazy - Vrbátky, Drahanovice - Topolany. Dále průmyslových podniků napojených na trať či souvisejících s okolím. Podniků jako je Sigma Lutín, sladovny v Náměšti a Příkazech nebo Pivovar v Těšeticích.

V podkroví, které není klasickou půdou, ale je upraveno na místnosti, bude ubytování pro několik turistů, celkem jsou takto použitelné 3 místnosti.

Ve sklepě by byla umístěna kola pro půjčovnu kol a ve větší části pod skladem modelové kolejiště.

Sklad, který má 100m2 by byl napojen vchodem s kavárny. Již od stavby má dva vchody, jeden od kolejiště a jeden od silnice. V době úvah o demolici byly bohužel původní dřevěné rampy uřezány až ke zdivu. Bude třeba rampy znovu obnovit, aby byl sklad přístupný. Ve skladě samotném není žádný strop a jsou tak vidět odkryté krovy. Sklad by byl používán kavárnou, v době konání akcí by v něm byla umístěna posezení, byly by zde pořádány rozličné akce. Od projekcí filmů, přednášek, autorských čtení či krátkodobých výstav. Výhodou skladu je, že k němu navazuje bezbariérová nájezdní rampa, kterou hodláme upravit a využívat pro turisty na vozících, pro rodiče s kočárky. 

 

                 

 

Budova nádraží se nachází na kraji městyse Náměšť na Hané, k nejbližšímu domu je to pár metrů, na opačné straně od nádraží se rozprostírají jen pole a případné akce by tu téměř nikoho nerušily. Před nádražím začínají dvě turistické trasy, také zde bude v nejbližší době vybudována cyklostezka, jež bude směřovat do sousedních Drahanovic. Od nádražní budovy je to pár stovek metrů k náměšťskému zámku, což je hlavní náměšťský turistický tahák.

V části budovy by byla umídtěna i půjčovna kol. Haná svou rovinou přímo vybízí pro poznávání na kole. V rámci toho by bylo vytyčeno několik jak turistický tak cyklistických tras. Např. po stopách průmyslu, sladoven....

Turistické trasy míří od náměšťského nádraží do Stražiska (15 km), Krakovce (8 km) nebo na Ochozskou kyselku (13,5 km).

 

Městys Náměšť na Hané má přes 2000 obyvatel, významný je díky dvěma zámkům a středověkému hradu, starší dolní zámek není veřejnosti přístupný, v jeho prostorách je dnes sladovna. Novější horní zámek je možné navštívit s průvodcem, nedaleké zbytky středověkého hradu jsou volně přístupné. 

 

                         

                            

                         

                                                                                     

                         

                                                      

 

V blízkém okolí Náměště lze navštívit: 

Hanácký skanzen v Příkazích, Černou věž v Drahanovicích, barokní sýpku v Ludéřově, zahradní železnici ve Střížově, Zámek v Čechách pod Kosířem, muzeum kočárů a hasičské muzeum tamtéž, rozhlednu na Kosíři. Dále pak muzeum veteránů ve Slatinicích a lázně Slatinice, sušárnu chmele v Odrlicích, protipovodňovou zídku v Seničce, město Litovel a v neposlední řadě i nedaleké krajské město Olomouc, jehož památková zóna je druhá největší a nejvýznamnější po pražské. 

                                               

                                             

                                                                                                                                      

 

Odměny:

Placky a pohlednice

                                              

                                                                         

                                         

                                                                          

Ostatní odměny budou tvořeny postupně a také samozřejmě v rámci úprav nádražní budovy (ubytování). 

 

 

Děkujeme za podporu, kterou nám můžete poskytnout.

 

www.nadrazinamest.cz

vypravci@nadrazinamest.cz

737 341 397

Nádraží Náměšť z. s. 

Náměš%t na Hané 

IČ: 07934165

 

Co si o tomto projektu myslíte?