Startovač - financování projektů

NA VLASTNÍ STŘEVA - crowfunding kampaň

Podpořit - NA VLASTNÍ STŘEVA

Pojďte spolu s námi na vlastní střeva pocítit prospěšnost živých tekutých probiotik společnosti AscendedHealth.

Podnikání
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč E-book: Návod, jak si obnovit střevní mikrobiom

Na základě vlastních poznatků a zkušeností vypracovaný e-book o tom, jak nejlépe (nejen doplňky stravy, ale zejména přirozeně) podpořit (resp. obnovit) svůj střevní mikrobiom.

Počet odměn není omezen