Startovač - financování projektů

NA VLASTNÍ STŘEVA - crowfunding kampaň

Podpořit - NA VLASTNÍ STŘEVA

Pojďte spolu s námi na vlastní střeva pocítit prospěšnost živých tekutých probiotik společnosti AscendedHealth.

Podnikání
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 600 Kč Regular Strength Oralive 5 uncí (cca 142g)

Pro nejrychlejší jedna zubní pasta za super cenu. Levnější o 400 Kč oproti budoucí ceně. Doručení zdarma do půl roku od skončení kampaně.

Počet dostupných odměn: 10/10