Startovač - financování projektů

NA VLASTNÍ STŘEVA - crowfunding kampaň

Podpořit - NA VLASTNÍ STŘEVA

Pojďte spolu s námi na vlastní střeva pocítit prospěšnost živých tekutých probiotik společnosti AscendedHealth.

Podnikání
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

30 000 Kč Investujte do nás!

Věříte našemu projektu tak jako my? Pokud ano, máme tu pro vás jedinečnou příležitost zhodnotit svoje finance. Jako odměnu od nás získáte 1% ze zisku po dobu 3 let. A jako bonus, že si vážíme vaší důvěry, vám zašleme jeden komplet ProAlive Probiotic 30 ml a Active Detox Probiotic 30 ml zdarma.

Počet dostupných odměn: 2/2