Startovač - financování projektů

Na plachty do Arktidy - crowfunding kampaň

Podpořit - Na plachty do Arktidy

1 plachetnice, 6 expedičníků, 1300 námořních mil ledovým oceánem a jeden cíl popularizace boje proti znečištění! (více se dočtete níže /EN see below)

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 700 Kč Kapitánův itinerář A3

Dodržet plavební itinerář je věc velice důležitá. Abyste i vy mohli všude "doplout" na čas, dostanete od nás nástěnný kalendář o velikosti A3 na celý rok 2020 s nej fotografiemi z naší expedice.
For sending abroad, please add 300 Kč for shipping fees.

Počet odměn není omezen