Startovač - financování projektů

Na plachty do Arktidy - crowfunding kampaň

Podpořit - Na plachty do Arktidy

1 plachetnice, 6 expedičníků, 1300 námořních mil ledovým oceánem a jeden cíl popularizace boje proti znečištění! (více se dočtete níže /EN see below)

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

8 000 Kč Získej námořnický krok

Chcete okusit, jaké to je plavit se na moři? Vezmeme vás naší expediční plachetnicí na 2-3 denní plavbu Oresundskou úžinou v okolí Kodaně. Během plavby vás pak budeme bavit našimi příběhy z expedice. Na termínu plavby se společně domluvíme po návratu z expedice. (Platí pro jednu osobu, v případě více osob je nutné pořídit novou odměnu)

Počet dostupných odměn: 24/28