Na plachty do Arktidy - crowfunding kampaň

Na plachty do Arktidy

1 plachetnice, 6 expedičníků, 1300 námořních mil ledovým oceánem a jeden cíl popularizace boje proti znečištění! (více se dočtete níže /EN see below)

Ostatní
Na plachty do Arktidy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Přispějte na jedinečnou arktickou expedici a boj proti znečištění

For English scroll down.

AHOJ 

jak je asi zřejmé z titulního obrázku a nadpisu, naše expedice je trochu netypická (aspoň z těch pár, co jsme na Startovači v minulosti viděli.) Nejedeme na motorkách, ani ve starých autech či jiných vehiklech, u nichž cena pohonných hmot spotřebovaných za hodinu značně převýší cenu jich samotných. Našimi pohonnými hmotami jsou starý dobrý vítr, plachty a síla lidských paží. Plavíme se totiž na plachetnici. A naším cílem je na ní doplout na Špicberky, celé souostroví obeplout a pomocí fotek, videí a reportáží propagovat nutnost ochrany přírody, boj proti znečištění a důležitost nízkoemisního způsobu cestování. Více o naší expedici na následujících řádcích a o nás úplně na konci :)

CÍLE EXPEDICE

Obeplout Špicberky

Rádi bychom se stali jednou z prvních, ne-li přímo první českou posádkou, která obepluje Špicberské soustroví v laminátové plachetnici. Ne proto, že bychom chtěli lámat rekordy, ale proto, abychom ukázali, že něco, co bylo dříve nemyslitelné kvůli zalednění, se díky změně klimatu stalo možné a ukázat tak na reálnost tohoto jevu.

Studium mikroplastů

Znečištění moří mikroskopickými částečkami plastů je dnes velmi diskutované téma. Během plavby proto chceme pomocí speciálního zařízení sbírat vzorky mořské vody a zjistit, jak vážné to s tím znečištěním moří je. Špicberky jsou často ikonou čisté neporušené přírody. Je tomu opravdu tak? Nebo jen něco přehlížíme? Zkusíme dát odpověď.

Propagace Udržitelného způsobu života - Sustainability Lifestyle

Skrze publikování fotografií a videí z lidmi málo dotčené přírody chceme veřejnost motivovat k zamyšlení nad dopady lidské činnosti na životní prostředí a posílit tak jejich odhodlání k přehodnocení životního stylu, hledání šetrnějších alternativ a důležitost neustálého studia přírody a její ochrany.

PROČ TATO EXPEDICE aneb SLOVO ORGANIZÁTORŮ

Již 10 let se plavíme plachetnicí po mořích. V průběhu plavby jsme se vždy snažili posádce ukázat, jak se dá v moderním světě cestovat k přírodě šetrnějším způsobem, a vést je k zamyšlení, jak mohou sami doma změnit své chování tímto směrem. Během té doby jsme však také měli tu možnost sledovat růst kontaminace těchto moří. Ač jsme se snažili z každé výpravy přivézt zpět do přístavu odpadky, které jsme cestou po moři nalezli, byla to sisyfovská práce. Člověk s dobrým pocitem na pevninu dopravil jeden plný odpadkový pytel, ale za pár dní se vylodil na domněle opuštěném ostrově a tam narazil na zátoku proměněnou ve skládku. Došlo nám, že jeden vytříděný pytel je nic ve srovnání se změnou myšlení, byť i jen jednoho člověka, pokud to bude na celý jeho život. A že si současná situace žádá změnu myšlení celé jedné společnosti.

Proto jsme se rozhodli, že se o něco takového pokusíme ve větším měřítku. Uspořádáním expedice do Arktidy s cílem doplout ke Špicberkám a po celou dobu měřit koncentrace mikroplastů v moři (a upozornit na z toho plynoucí nebezpečí). S hlavním cílem propagovat udržitelný způsob života „Sustainable lifestyle“

Tomáš Brázdil a Máří Magdaléna Halatová

CO NÁM CHYBÍ K ÚSPĚCHU?

Letos a během minulého roku jsme investovali většinu vlastních prostředků do technického vylepšení lodě, aby byla schopna plout v arktických oblastech.

Nyní soustředíme pozornost bezpečnost. A zde bychom potřebovali právě vaši pomoc a přispění. Čeká nás totiž poměrně vysoká investice do povinného pojištění pro záchranné operace, bez kterého nás do špicberských vod nepustí, musíme pořídit speciální záchrannou bóji, koupit záchranný člun do polárních oblastí a další výdaje na zabezpečení plavby jako je solární panel či malá stanice pro počasí. Tyto větší či drobnější věci se však pro všechny potřebné specifikace vyšplhaly navíce než 240 000 KČ což vlastními silami a i s pomocí blízkých je mimo možnosti. A proto se obracíme na vás, s prosbou o pomoc částečně podpořit náš projekt.

Z vybraných prostředků půjde 9% jako poplatek za zprostředkování Startovači a 15% jako daň státu.

A část ovšem samozřejmě na odměny pro vás :-)

V případě, že se cílová částka nevybere, peníze vám budou vráceny zpět.

 

POPIS EXPEDICE A JEJÍ ETAPY

Připravit, pozor, start...

První etapa expedice započala v roce 2017 kdy jsme vzali všechny celoživotní úspory a pořídilo loď. Ta kotví v dánské Kodani, kde je domovský přístav naší expediční lodě jménem "Midnight Blue".

… a o rok práce později

Odtud ji 10. května, během 2000 km dlouhé plavby, posouváme postupně  Baltským, Severním a Norským mořem (v okamžiku, kdy píši tento článek, se chystáme vyplout z Bergenu) na úroveň 70. stupně severní šířky, do města Tromsø.

Naše expediční loď jménem "Midnight Blue"

Arktická etapa:

Zde se připojí zbytek expediční posádky, opustíme bezpečí norského pobřeží a vydáme se vstříc několikadenní nonstop plavbě Severním ledovým oceánem směr Špicberky. V případě vhodných povětrnostních podmínek se cestou zastavíme na ostrově Bjørnøya, malém neobydleném ostrůvku, kde se pokusíme vylodit a ostrov zmapovat. Následně proplujeme kolem západního pobřeží Špicberk do města Longyearbyen. Zde, dobereme zásoby, aktualizujeme předpověď a pokud stav ledových polí na východní straně souostroví a předpověď počasí dovolí, pokusíme se o obeplutí celého archipelágu Západního Špicberku. S návratem zpět do Tromsø a následně opět do Kodaně. Tím bychom se stali pravděpodobně první českou posádkou, která toto na laminátové plachetnici dokázala.

Během plavby nás čekají četná ledová pole, kterými budeme muset prokličkovat. Při výpravách na pevninu (ale i na moři) nás pak čekají divocí lední medvědi a bez brokovnice se tady výpravy nepovolují. Po celou dobu hodláme provádět měření koncentrace mikroplastů ve zdejší mořské vodě a pozorování místní fauny a flory (ostrov je kromě ledních medvědů, obydlen mroži, tuleni, sobi a dalšími zvířaty, ve vodách se pohybují běluhy, narvalové a jiní kytovci).

Na posádku celé expedice budou po celou dobu jejího konání kladeny vysoké požadavky jak po fyzické tak i po psychické stránce. Čeká nás kormidlování za každých podmínek, ledovcové hlídky a hlídky bránící srážkám se spícími velrybami, případné odrážení ledových ker od lodi apod. Stejně tak klade expedice vysoké nároky na materiální vybavení a technickou připravenost lodě.

ICYMAP copy.gif

 

Každodenní dril aneb proč to má smysl?

Kromě upozornění na rychlý úbytek zalednění Arktidy vlivem klimatických změn bychom chtěli publicitu expedice (lidé prostě mají rádi nejrůznější NEJ a rekordy) zužitkovat k přitáhnutí pozornosti ke stěžejní části výpravy.

Tou bude provádění měření koncentrace mikroplastů ve zdejší mořské vodě a upozornění na potřebu zamyslet se nad stávajícím používáním plastů. Mikroplasty jsou malé částečky vzniklé působením mechanické eroze, eroze slanou vodou a UV zářením z velkých plastů. Plasty jsou velmi houževnaté a (v závislosti na druhu plastu) taky nerozložitelné. Doba rozkladu se u některých typů udává až ve stovkách let. Po tu dobu však nezůstávají vcelku, ale erodují na menší a menší částečky. Často až na velikost několika mikrometrů. Jako takové se pak dostávají do celého potravního řetězce mořských živočichů. A skrze rybolov ovlivňují také člověka. Zatímco velké kusy plastu se dají detekovat velmi snadno a často jsou vyvrženy na břeh, kde je lze sebrat, s mikroplasty je to horší. Díky své malé velikosti a lehkosti je snadno mořské proudy transportují a dostanou se tak prakticky všude. U Špicberků navíc končí Golfský proud, který na své trase od Amerických břehů proudí okolo celé Evropy a vše, co po cestě strhne s sebou, donese přímo sem. Včetně mikroplastů.

 

A pak druhou částí je zkusit zdali je možné tuto cestu podniknout s co nejnižší environmentální stopou, tedy se budeme snažit jet na plachty, nabíjet přes solární panel a samozřejmě nepoužívat chemické uklidové prostředky. Tyto poznatky pak promeníme v Příručku o tom jak cestovat udržitelně. (na startovači označená jako odměna „Příručka ohleduplného plavčíka“

Tímto vším chceme nejen ukázat, že to, jak se chováme ve svých domovech, má dopad i tisíce kilometrů daleko. (Věděli jste například, že průměrná doba užití mikrotenového sáčku, ve kterém si donesete domů třeba rohlíky, je jen 12 minut a pak skončí v odpadcích?) Ale zároveň i nabídnout cestu jak to jde zlepšit :)

O Nás

Máří: " Vystudovala jsem Sustainable Design Engineering v Kodaňi se zaměřením na extrémní podínky a architekturu. Miluju hory, vodu (ikdyž moc neumím plavat) a baví mě svářet vrtat a všeobecně tvořit. Momentálně pracuji ve firmě zabývající se hospodaření s vodou  a ve škole se věnuji výzkumu udržitelné architektury v extrémních podmínkách - což mě přivedlo i k práci na tomhle projektu"

Tom: " Vystudoval jsem Elektrotechniku na ČVUTu kde jsem se ke konci studia specializoval na obnovitelné energie a zejména pak aplikace v Elektromotorech. Po těžkém úrazu kolen jsem již nemohl skákat po horách a účastnit se maratonů a díky kamarádovi jsem přišel na nový smysl mého života který mi vnesl vítr do plachet. Získal jsem kapitánské zkoušky a po práci jsem věnoval veškerý čas studiu, promýšlení a šetření na expediční loď a plánování expedice samotné."

Rekonstrukce lodě - Pod napnutými plachtami - Lovení polystyrenové krabice

ODMĚNY PRO VÁS

Při výběru a tvorbě odměn jsme se snažili, aby si každý přišel na své. Pokud vás náhodou naše snaha přivedla do dilematu "Kterou odměnu já si vyberu?" protože se vám libí víc, nezoufejte. Počet odměn na jednu osobu není omezen, takže pokud se vám líbí více než jedna odměna, nebo chcete jednu odměnu pro sebe a další pro člena rodiny, který třeba nevládne internetem nebo ho chcete překvapit milým dárkem, není v tom žádný problém.

 

Dress code - Expediční Triko

(Tričko ledový melír a obrázek v barvách loga - různé veliksoti)

Hrdě se k nám přihlaš - Expediční nálepka

 

 

Uvidíte, co jsme uviděli  - Promítání z naší expedice

(v příjemném prostředí kavárny / čajovny - Praha - Brno - Ostrava - Zlín)

 

Kapitánův itinerář 

Nástěný kalendář ve velikosti A3 nebo A4 s fotkami z expedice

KDE NÁS MŮŽETE SLEDOVAT

Fotky, videa a zážitky z cest budeme dávat samozřejmě i na internet. Během samotné výpravy to kvůli její náročnosti a nedostupnosti signálu může být trochu složitější, ale uděláme maximum, abychom vás o všem informovali hned, jakmile to půjde.

Sledujte nás na:

http://serenityexplorers.com

https://www.facebook.com/serenityexplorers/

Pokud máte dotazy... pište na explore@serenityexplorers.cz rádi vám odpovíme.

 

 

E  N  G  L  I  S  H

 

Contribute to the unique Arctic Expedition and the fight against pollution

Svalbard, for many, is a synonym of polar adventures. The northmost inhabited place in the world, where are more glaciers and polar bears than people. And at the same time, it is a part of the Earth where the impact of global climate change is fully demonstrated while a fragile ecosystem is sensitive to any pollution. Help us carry out a naval Expedition with a goal to circumnavigate this corner of the planet and use the publicity gained through extraordinary of this Expedition to fight plastic overload and promote lower environmental footprints of travelling. You can read more about our motives and the Expedition itself on the following lines.

Why this Expedition?

For 10 years we have sailed the sea and ocean. During the voyages, we have always tried to show the crew how to enjoy their travels in a more environmentally-friendly way protect nature and lead them to reflect on how they can change their behaviour in that direction. During that time, however, we also had the opportunity to monitor the growth of contamination of these seas. Although we tried to bring back garbage, which we found along the way by sea, to the harbour recycling centre, it was Sisyphus' work. One with a good feeling brings one full garbage bag on the mainland, but in a few days, one lands on a supposedly deserted island and finds a beach turned into a dump. That is when we realized that one trash bag is nothing compared to changing one's mind… Even if we can change the approach of only one person, and I fit for his whole life it worth it! We realized that the current situation calls for a change in the social mindset towards Sustainable lifestyle.

That is why we decided to try to do something like that on a larger scale. By organizing an Expedition to the Arctic to reach Svalbard and measure the concentration of micro-plastics in the sea all the time (and highlight the dangers arising with pollution). With the primary aim of promoting low environmental footprints of travelling and a way of living "Sustainable lifestyle".

What are we missing to success?

This year and also last year, we have invested most of our own money in the technical improvement of the ship to be able to sail in the Arctic regions and withstand the extream conditions – NOW WE HAVE TO FOCUS ON SECURITY!

And here we need your help and contribution. We are facing the need to make a relatively high investment in compulsory rescue insurance, without which we will not be allowed to go to Spitsbergen. Moreover, we need to buy a special rescue buoy, lifejackets and a special lifeboat to the polar regions, and other smaller equipment like a solar panel or small weather station. These bigger or smaller things, however, piled up to more than 240,000 CZK which is even with the help of closest ones beyond our possibilities. That is why we are asking you for help to support our project partially.

Expedition and its stages

Ready, steady, go ...

The first stage of the Expedition began in 2017 when we took all the life savings and bought a ship. She is docked in Copenhagen, Denmark, where the homeport of our Expedition ship called "Midnight Blue" is.

… And two years later

From there, on May 10th, during the 2000 km cruise, we are moving the Baltic, North and Norwegian seas (we are going to leave Bergen as soon as I write this article) to the 70° of north latitude, to Tromsø.

Here, the rest of the Expedition crew joins, leaving the safety of the coast and set sail for several days of continuous navigation through the Arctic Ocean to Svalbard. Then we will pass the west coast of Svalbard to Longyearbyen. Here, buy some supplies, update forecasts, and if the state of ice fields on the east side of the archipelago and weather forecast allows, we will try to sail around the entire archipelago of West Svalbard.

Everyday drill

Besides rapid disappearing in permafrost in the Arctic due to climate change, we would like to use the publicity of the Expedition (people just like all sorts of Bests and records) to draw attention to the core of the Expedition – promoting Sustainability and lowering pollution.

This will collect the measurements of the microplastic concentration in the local seawater and the need to reflect it on the current use of plastics. Microplastics are small particles caused by mechanical erosion, saltwater erosion and UV radiation erosion from larger plastics pieces. The plastics are very resilient and (depending on the type of plastic) also not fully degradable. The decomposition time for some types is in hundreds of years. However, they do not remain whole but erode into smaller and smaller particles. Often up to several micrometres. As such, they enter the entire food chain of marine animals. And through fisheries, they also affect humans. While large pieces of plastic can be detected very easily and are often thrown to shore, where they can be picked up, it is worse with microplastics. Due to their small size and lightness, they are easily transported by the currents of the sea and can be practically everywhere. Also, the Spitsbergen ends the Gulf Stream, which flows on its route from the US shores around Europe and everything that pulls it along the way will be brought right here. Including microplastics.

The second part is to try whether it is possible to make this trip with the lowest possible environmental footprint, so we will try to sail (wind), charge through the solar panel and avoid usage of chemical detergents. We will turn this knowledge into a Handbook on how to travel sustainably. (on the Starter labelled " Příručka ohleduplného plavčíka“ / The Careful Lifeguard Handbook)

By doing so, we want to show that our (also yours) behaviour in our homes thousands of miles away affects such a pristine Island. (Did you know, for example, that the average use time of a microtine bag in which you bring home for example rolls is only 12 minutes and then ends up in the trash?)

But at the same time, we want to offer a way how also you can improve it :)

Why crowdfunding

From the very beginning, we designed the whole Expedition as a private project and paid it exclusively from our own resources. We also knew from the beginning that the Expedition would be very expensive. Especially for Tom (captain) and Máří (instructor) who have been carrying the whole burden of the organization for a few years. We do not go out to have a beer, to the cinema and the main means of transport are our bikes. But at some point, we started to feel that we would not be able to do it with our own forces anyway. For health reasons, 2 members of the Expedition who participated in the organization have to leave us. And we had no choice but to start looking for support elsewhere. We decided to start addressing various companies and companies that might be interested in supporting an environmentally-friendly project. However, most of the companies we contacted refused.

In the end, however, our friends advised us to turn to the people themselves and find out how much the society participate in its decision-making the issue of nature conservation and the need to fight waste and pollution. Including the one in your own home.

We estimated that if only 1,000 people were found to contribute a minimum of 100 CZK (which is "one coffee in a cafe"), it would cover part of the remaining costs that we did not reach ourselves. (see "what's missing" below)

Therefore, please help us in the fight against some piece of plastic. Help us change people's thinking.

Just like a small drop eventually fade into the great ocean, so any support, even the slightest, can have a big impact!

For any contribution, we will be very happy. In addition to a good feeling, we will also be happy to reward you with one of the crowdfunding rewards.

Please note that if you collect a physical reward, the contribution amount needs to be risen by 300CZK covering the shipping cost to EUROPE.

 

You can also follow us on facebook or our webpage:

http://serenityexplorers.com

https://www.facebook.com/serenityexplorers/

 

Something about us can be found on our page

https://www.serenityexplorers.cz/o-nas/o-nas-3-2/

Do you want to get in contact with us?

Write to : explore@serenityexplorers.cz

Call + 420 608 159 153

 

Co si o tomto projektu myslíte?