Na ostrie argumentu - crowfunding kampaň

Podpořit - Na ostrie argumentu

Výber najlepších esejí anglického spisovateľa a filozofa G.K.Chestertona.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 EUR Kniha

Tlačená kniha

Počet odměn není omezen