Startovač - financování projektů

MY SI NA VÁS POSVÍTÍME! - crowfunding kampaň

Podpořit - MY SI NA VÁS POSVÍTÍME!

Ve světlech vypadáme líp. My Dvě a naše děti, které k nám v Šumperku chodí jako diváci i aktéři. Pomozte nám zdokonalit technické zázemí dramacentra!

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

600 Kč ROČNÍ ABONENTKA

10 setkání pro rodiče s dětmi v knihovně T. G. Masaryka Šumperk v termínech: 5.10., 26.10., 16.11., 7.12. 2019, 11.1., 8.2., 29.2., 21.3., 18.4. 16.5. 2020. Hraje a provází Studio My Dvě.

Počet dostupných odměn: 10/10