My Mestečania - crowfunding kampaň

My Mestečania

Pomôžte pri vydaní knihy My Mestečania. Vilo Hrabovský v nej zaznamenal príbehy, ktoré sa v dnešnom Leopoldove odohrali v priebehu 20. storočia.

Knihy
My Mestečania

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Len niektoré príbehy sa stávajú nesmrteľnými a prežijú storočia bez toho, že by ich niekto zaznamenal písomne. Väčšina ostatných zomrie spolu s tými, ktorí boli ich priamymi účastníkmi. Domnievame sa, že pre regionálne komunity je potrebné, zvlášť v dnešnej dobe, aby sa príbehy a príhody zachovali aj v písomnej podobe.

Preto sa aj my snažíme o vydanie príbehov z Mestečka (Leopoldova), ktoré sa tu udiali v priebehu dvadsiateho storočia. Úsmevné i absurdné, tak ako ich zachytil Vilo Hrabovský a vtipne ilustrovala Radka Hrabovská.

Kniha My Mestečania bude obsahovať dvanásť príbehov a okolo šesťdesiat ilustrácií (perokresieb). Ukážku nájdete úplne dole. Rozmery knihy budú 115x165, bude mať okolo 140 strán a pevnú väzbu. Robíme všetko preto, aby bola čo najreprezentatívnejšia a najkrajšia. Nechceme ísť cestou kompromisov a najlacnejších riešení.

Na druhej strane – pri tvorbe knihy sa zišiel kolektív, ktorý na nej robí bez nároku na odmenu, to platí ako pre autora, tak pre ilustrátorku, grafika i korektorku. Jediné náklady, ktoré tým pádom potrebujeme pokryť sú náklady na tlač. Tie sa budú pohybovať vo výške asi 1 200 eur. Zhruba dve tretiny už máme, týmto spôsobom by sme chceli získať zvyšné prostriedky.

Ak sa nestane nič nepredpokladané, kniha bude určite vytlačená v prvom polroku tohto roku, možno aj skôr. Keďže už máme veľa vecí nachystaných, ak sa podarí vyzbierať dostatočnú sumu, prvý reálny termín vydania knihy je apríl 2016.

Ak sa nevyzbiera dostatočná suma, peniaze, ktoré ste poslali na jej vydanie vám budú vrátené.

 

Ukážka:

mestecania.jpg

mestecania3.jpg

mestecania5.jpg

tricko.jpg

mestecania7.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?