Startovač - financování projektů

Muž, který se modlil - crowfunding kampaň

Startéři - Muž, který se modlil

Pomozte mi vydat komiks z knižního universa Muže, který se modlil, městské fantasy odehrávající se převážně na území České republiky.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.