Mo/Fo Cat Clarion - crowfunding kampaň

Mo/Fo Cat Clarion

Sběr částky nutné pro vydání již nahraného alba: "I´m blind" signs of the dago accordion players in Portland

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Původně jsem chtěl být tajemný, tak jak to máte rádi, přátelé..

Nicméně bylo nezasvěcenému okolí počínání mé natolik cizí a zvláštní, až mu nebylo možno detekovat záměr vlastní a nebylo tak patrné, zda se jedná o pouhý projev šílenství, lstivý úskok či fabulaci v samém jejím zrodu, jakýsi zrod fabule úzkostně lkající po syžetu skrytém v lůně temné mysli..

Ale zpět na začátek..

V předjaří loňského roku, tam začíná náš příběh.. Půjčil jsem si obnos, který by byl býval pokryl nákup levné krytiny pro střechu našeho obydlí, do kterého nám na mnoha místech zatéká; rok následující věnoval splácení této tíže dluhové..

Ve studiu Soundevice Borise Carloffa, s Borisem samým, účastným v úloze nahrávacího technika, hostujícího muzikuse a spoluproducenta, natočil jsem se svým triem Mo/Fo Cat Clarion nové album, pro jehož finální vydání tímto hledám jak drobné srdečné, tak velkorysé, rozšafné donátory.

Nabízím interesantní a nevšední odměny za vaše blahosklonné počínání, za vaši vlídnou a laskavou účast.

Pod pohyblivými obrázky a za maniakálními zpěvy elektrické kytary v rukou mých, tam možno slyšet mou kompozici High Water, kterážto se stane, bude-li tomuto veškeré řízení osudu nakloněno, důkazem mé tvůrčí píle, a s dalšími 6 původními skladbami, oněmi záblesky mého tvořivého ducha, bude vlisována do třpytivých kotoučů, kde šátrající paprsek laserových přístrojů, v plastické hmotě s miliardou plošek a prohlubní, rozklíčuje cestou digitální záznam oné události, onoho setkání osob účastných, záznam všeho toho shluku energie v čase a prostoru; paprsek přístroje nanejvýš sofistikovaného, digitálně-analogového, zpět ve chvění vzduchu, v samotný zvuk lidskému uchu uchopitelný, člověku kultivovanému libý, hudbou zvaný; tento paprsek, v život, pro jeden okamžik příští a mnohé další, uvede..

7

High Water, též skladby Lights In The Sight, Sky Sketches and Airplanes, Crescent Light, Heartbeat, Mirror i Hard Times..

 

Směle nahlédněte do mého světa prostřednictvím autorské hudby, buďte mými vzácnými hosty.

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?