Startovač - financování projektů

Mo/Fo Cat Clarion - crowfunding kampaň

Mo/Fo Cat Clarion

Sběr částky nutné pro vydání již nahraného alba: "I´m blind" signs of the dago accordion players in Portland

Hudba

Původně jsem chtěl být tajemný, tak jak to máte rádi, přátelé..

Nicméně bylo nezasvěcenému okolí počínání mé natolik cizí a zvláštní, až mu nebylo možno detekovat záměr vlastní a nebylo tak patrné, zda se jedná o pouhý projev šílenství, lstivý úskok či fabulaci v samém jejím zrodu, jakýsi zrod fabule úzkostně lkající po syžetu skrytém v lůně temné mysli..

Ale zpět na začátek..

V předjaří loňského roku, tam začíná náš příběh.. Půjčil jsem si obnos, který by byl býval pokryl nákup levné krytiny pro střechu našeho obydlí, do kterého nám na mnoha místech zatéká; rok následující věnoval splácení této tíže dluhové..

Ve studiu Soundevice Borise Carloffa, s Borisem samým, účastným v úloze nahrávacího technika, hostujícího muzikuse a spoluproducenta, natočil jsem se svým triem Mo/Fo Cat Clarion nové album, pro jehož finální vydání tímto hledám jak drobné srdečné, tak velkorysé, rozšafné donátory.

Nabízím interesantní a nevšední odměny za vaše blahosklonné počínání, za vaši vlídnou a laskavou účast.

Pod pohyblivými obrázky a za maniakálními zpěvy elektrické kytary v rukou mých, tam možno slyšet mou kompozici High Water, kterážto se stane, bude-li tomuto veškeré řízení osudu nakloněno, důkazem mé tvůrčí píle, a s dalšími 6 původními skladbami, oněmi záblesky mého tvořivého ducha, bude vlisována do třpytivých kotoučů, kde šátrající paprsek laserových přístrojů, v plastické hmotě s miliardou plošek a prohlubní, rozklíčuje cestou digitální záznam oné události, onoho setkání osob účastných, záznam všeho toho shluku energie v čase a prostoru; paprsek přístroje nanejvýš sofistikovaného, digitálně-analogového, zpět ve chvění vzduchu, v samotný zvuk lidskému uchu uchopitelný, člověku kultivovanému libý, hudbou zvaný; tento paprsek, v život, pro jeden okamžik příští a mnohé další, uvede..

7

High Water, též skladby Lights In The Sight, Sky Sketches and Airplanes, Crescent Light, Heartbeat, Mirror i Hard Times..

 

Směle nahlédněte do mého světa prostřednictvím autorské hudby, buďte mými vzácnými hosty.

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?