Model 76 - crowfunding kampaň

Startéři - Model 76

Chodíte na koncerty kapely Schodiště? Ne? Dobře děláte. Jsou divní. A ty divné texty!

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.