Startovač - financování projektů

Model 76 - crowfunding kampaň

Podpořit - Model 76

Chodíte na koncerty kapely Schodiště? Ne? Dobře děláte. Jsou divní. A ty divné texty!

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

30 000 000 Kč Vystřelení na Mars

Odměnou budiž blahodárné ticho, neboť autor sbalí kufry a odletí tam, odkud pravděpodobně spadl. Ve zkušebně přestane prudit kapelu svými intelektuálně-jalovými poznámkami a doma děti, aby po sobě zhasínaly v koupelně.

Počet dostupných odměn: 1/1