Startovač - financování projektů

Model 76 - crowfunding kampaň

Podpořit - Model 76

Chodíte na koncerty kapely Schodiště? Ne? Dobře děláte. Jsou divní. A ty divné texty!

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Kniha s věnováním + sbírka básní

Kniha + básnická sbírka Pražský charismatograf, s bohatým fotografickým doprovodem, vydaná v roce 2013 nakl. Pistorius & Olšanská. Předání v Praze nebo v místě koncertu kapely.

Počet dostupných odměn: 150/150