Startovač - financování projektů

Model 76 - crowfunding kampaň

Podpořit - Model 76

Chodíte na koncerty kapely Schodiště? Ne? Dobře děláte. Jsou divní. A ty divné texty!

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

20 000 Kč Osobní poděkování, tištěné v knize + další odměny

Například ve znění: "Vydání této knihy výrazně finančně podpořil/a pan / paní / společnost XY. Autor srdečně děkuje." Zdarma kniha s věnováním + nové CD kapely + všechny dosud knižně vydané básnické sbírky autora.

Počet dostupných odměn: 1/1