Startovač - financování projektů

MŇÁGA A ŽĎORP - TŘECÍ PLOCHY - crowfunding kampaň

Podpořit - MŇÁGA A ŽĎORP - TŘECÍ PLOCHY

Pomozte nám nahrát nové album - TŘECÍ PLOCHY!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

19 999 Kč Bratislavský kmotr

Stanete se slovenským kmotrem naší nové desky, kterou slavnostně pokřtíte na bratislavském křtícím koncertě 30.10. 2019 v klubu Randal. Získáte také 5 volných vstupů na tento koncert. ( + podepsané CD + podepsaný Třecí vinyl + tričko + Digitální album.)

Počet dostupných odměn: 1/1