Startovač - financování projektů

MŇÁGA A ŽĎORP - TŘECÍ PLOCHY - crowfunding kampaň

Podpořit - MŇÁGA A ŽĎORP - TŘECÍ PLOCHY

Pomozte nám nahrát nové album - TŘECÍ PLOCHY!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

19 999 Kč Pražský kmotr

Stanete se českým kmotrem naší nové desky, kterou slavnostně pokřtíte na pražském křtícím koncertě, 16. a 17. 12 v Lucerna Music Baru. Získáte také 5 volných vstupů na tento koncert. ( + podepsaný Třecí vinyl + podepsané CD + tričko + Digitální album.)

Počet dostupných odměn: 2/2