Startovač - financování projektů

MŇÁGA A ŽĎORP - TŘECÍ PLOCHY - crowfunding kampaň

Podpořit - MŇÁGA A ŽĎORP - TŘECÍ PLOCHY

Pomozte nám nahrát nové album - TŘECÍ PLOCHY!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

999 Kč Osobní Třecí vinyl

Osobní vinyl. Jste-li opravdickej vinylovej blázínek, nabízíme Vám speciální vydání Třecích ploch jen pro Vás. Padesát kusů bude očíslováno, věnováno a podepsáno - vše vytištěno na středové nálepce na elpíčku - a Vy tak budete mít doma naprosto jedinečný kousek. (+ Digitální album.)

Počet dostupných odměn: 9/50