MLSNÝ VOOLIK - Hra pro děti od 5 do 105 let - crowfunding kampaň

Podpořit - MLSNÝ VOOLIK - Hra pro děti od 5 do 105 let

Podpořte vznik dětské hry a udělejte radost třikrát - dětem, sobě a Voolikovi. "Kopečky zmrzlin skládejte, mlsného Voolika získejte!"

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč “Herní parťák”

Staňte se Voolikovým herním parťákem
a podpořte vznik hry MLSNÝ VOOLIK.

□ největší díky
□ uvedení jména/ loga v krabičce hry
□ Hra Mlsný Voolik
* sladkostí dle libosti :)

Počet dostupných odměn: 1/6