Startovač - financování projektů

Mezi Bloky 2019 - crowfunding kampaň

Startéři - Mezi Bloky 2019

Máte rádi hudbu? Pomozte nám zajistit ty nejlepší umělce na Mezi Bloky 2019.

Hudba

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.