Metodika disciplíny požární útok | crowdfunding kampaň

Startéři - Metodika disciplíny požární útok

Pomozte mi vydat knihu o jedné z disciplín požárního sportu, o požárním útoku. Kniha je "příručkou" jak dělat a trénovat požární útok.

Knihy

  • Splněno 51 361 Kč (197 %)
  • 197 %
  • 26 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 262 Startérů

Autor projektu

BarčaŠ - obrázek
  • projekt od BarčaŠ
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

100 Kč

Kniha zdarma

Pokud přispějete částkou 100,- knihu dostanete zdarma.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
150 Kč

Pro fanouška

při tomto příspěvku dostanete knihu zdarma + autogram autora.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
500 Kč

pro štědrého fanouška

odměnou bude kniha zdarma + autogram + uvedení v knize na listině Štědrých dárců a sponzorů

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

Pro sportovce

Tato odměna v sobě skrývá knihu zdarma + autogram + uvedení na listině přispěvovatelů + konzultace se mnou o vašem tréninkovém procesu v požárním útoku z hlediska technické i kondiční přípravy!

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
5 000 Kč

pro tým

Dárce (počítám že sportovní tým) dostane 8x vytisk knihy s podpisem + konzultace se mnou o vašem tréninkovém procesu v požárním útoku z hlediska technické i kondiční přípravy! + možnost jednoho treninku s týmem SDH Chrášťany ladies!

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
10 000 Kč

Celoroční příprava sportovce

Dárce dostane výtisk knihy s podpisem + celoroční konzultace a příprava tréninku požárního útoku z kondiční a technické stránky!

Počet dostupných odměn: 3/3

Nelze podpořit