Město králů | fantasy sborník - crowfunding kampaň

Podpořit - Město králů | fantasy sborník

Neobvyklý sborník spojující osm autorů a jeden fantasy svět. Buď u toho, když se lámou dějiny. Město králů ti právě teď otevírá své brány!

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

770 Kč Milovník knih+

Jedna kniha je málo. Potřebuješ mít doma celou sérii!

Všechny sborníky ze série
Elektronická verze nejnovějšího sborníku zdarma
Věnování a podpis zakladatelky projektu
Mapa města

Počet dostupných odměn: 24/30