Startovač - financování projektů

Mistrovství Working Equitation ČR 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Mistrovství Working Equitation ČR 2019

Pomozte nám uspořádat Mistrovství ČR v jezdecké disciplíně working equitation a podpořte tak další rozvoj tohoto krásného sportu.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Partner mistrovství WEČR 2019

Partner mistrovství WEČR

- Oficiální poděkování na webu a FB stránkách WEČR. Propagace hlasatelem a vyvěšení banneru / loga během akce. Osobní předávání odměn při dekorování soutěže.

- Logo na tištěných materiálech MČR.
- Stánek, možnost prezentace/ prodeje výrobků nebo vzorků.
- Promo video/foto/logo na velkoplošné obrazovce.

- Umístění promo předmětů přímo v kolbišti.
- Možnost demonstrace výrobku formou doprovodného programu.

Počet dostupných odměn: 2/2